müvəkkil

müvəkkil
is. <ər.> Müəyyən bir işi görmək üçün vəkaləti, səlahiyyəti olan adam. Tədarük müvəkkili. Sığorta müvəkkili. – Pişxidmətbaşıya buyurdu ki: – Qarovul müvəkkillərinə tapşır, qərari-sabiq üzrə hər yerdə qarovul qoysunlar. M. F. A.. . . Baş əməliyyat müvəkkili kapitan Tərlanovdan xahiş edirdi ki, ciddi əməliyyatlara onu da özü ilə aparsın. H. Seyidbəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • müvəkkil — ə. 1) vəkil edilmiş, iş tapşırılmış; 2) vəkil edən, iş tapşıran …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müvəkkillik — is. 1. Müvəkkil vəzifəsi, müvəkkil işi. 2. Müvəkkilin işlədiyi idarə, müvəkkil idarəsi. Gəldiyev . . taxıl tədarükü müvəkilliyində çalışanda bir balaca dolaşan kimi olmuşdu. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müvəkkəl — ə. bax: müvəkkil (1 ci mənada) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mürəxxəs — ə. 1) rüsxətli, iznli; 2) vəkaləti olan vəkil, müvəkkil …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • agent — <lat.> 1. Bir idarə və ya müəssisənin tapşırığı və ya vəkaləti ilə iş görən adam, müvəkkil. Ticarət agenti. Maliyyə şöbəsi agenti. Abunə toplayan agent. 2. Casus. Çar xəfiyyəsi agentləri. Düşmən agenti. – . . Çar agentinə və bir casusa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • korluq — 1. is. 1. Kor adamın halı, gözü görməmə. <Salman:> O mənim atamın korluğuna sataşdı. Ə. H.. <Məsmə:> <Ərimgil> gözsüzlük bədbəxtliyini, korluq fəlakətini özləri üçün bir nemət hesab edirdilər. S. H.. <Zeynal> korluğa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nümayəndə — is. <fars.> 1. Hər hansı bir kollektiv, təşkilat və s. tərəfindən seçilib bir yerə (məs.: konfransa, qurultaya və s. yə) göndərilən və ya təyin edilən adam, vəkil edilmiş şəxs; müvəkkil. Nümayəndə seçmək. – Qara Kərəm oğlu sözü deyib durdu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəncidəhal — sif. və zərf <fars. rəncidə və ər. qəlb, xatir, hal> İncik, incimiş, küskün, küsmüş. Belə şübhəli və bir az da rəncidəxatir xan durub darvazadan çıxdı. Ç.. Lakin müvəkkil rəncidəhal gedirdi. B. Bayramov. Rəncidəqəlb (rəncidəxatir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəncidəqəlb — sif. və zərf <fars. rəncidə və ər. qəlb, xatir, hal> İncik, incimiş, küskün, küsmüş. Belə şübhəli və bir az da rəncidəxatir xan durub darvazadan çıxdı. Ç.. Lakin müvəkkil rəncidəhal gedirdi. B. Bayramov. Rəncidəqəlb (rəncidəxatir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəncidəxatir — sif. və zərf <fars. rəncidə və ər. qəlb, xatir, hal> İncik, incimiş, küskün, küsmüş. Belə şübhəli və bir az da rəncidəxatir xan durub darvazadan çıxdı. Ç.. Lakin müvəkkil rəncidəhal gedirdi. B. Bayramov. Rəncidəqəlb (rəncidəxatir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”